Ἐπιδείνωση, Ἀμερικῆς, Κίνας

Οἱ σχέσεις Ἀμερικῆς καὶ Κίνας ἔχουν ἐπιδεινωθεῖ τὸν τελευταῖο χρόνο, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἐμπορίου, ἀλλὰ εἶναι βαθύτερα τὰ αἴτια∙ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἀπειλεῖ μὲ προστατευτικὰ μέτρα τὶς εἰσαγωγὲς κινεζικῶν προϊόντων, ἀλλὰ καὶ ἐμποδίζει ἐπενδύσεις μεγάλων ἑταιρειῶν της στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅπως πρόσφατα τῆς Huawei. Οἱ σοβαροὶ οἰκονομικοὶ κύκλοι προειδοποιοῦν, ὅτι ἡ σύγκρουση γιὰ τὰ ἐμποικὰ προβλήματα πολὺ εὔκολα ξεφεύγει σὲ πολιτικὴ καὶ ἄλλη ἀκόμη χειρότερη∙ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος δυσκολεύεται πολὺ στὴν ἀναγνώριση τῆς νέας πραγματικότητος καὶ πιστεύει ὅτι βρίσκεται στὴν περίοδο τοῦ μονοπολικοῦ κόσμου, ἀλλὰ αὐτὴ τελείωσε ὁριστικά∙ ὁ πολυπολικὸς κόσμος εἶναι ὁ σημερινός. Ἡ Οὐάσιγκτον εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ τὸν σεβασθεῖ, ἐὰν δὲν θέλει νὰ βρεθεῖ στὴν ἀπομόνωση∙ δὲν εἶναι ὅμως καὶ τόσο εὔκολο αὐτό, διότι ἀπαιτεῖται ριζικὴ ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς της∙ ὁ πρόεδρός της ὀφείλει νὰ ἀποδείξει ὅτι προσαρμόζεται στὴν σημερινὴ πραγματικότητα, διαφορετικὰ ξεστρατίζει.