Διασυνδέσεις Ναπολεοντίσκου καὶ Ἀρχιεπισκόπου

Οἱ ἀπόκρυφες διασυνδέσεις Ναπολεοντίσκου καὶ Ἀρχιεπισκόπου, μὲ αὐστηρότατη καθοδήγηση ἀπὸ ὑπερατλαντικὰ κέντρα, ἐπιβεβαιώθηκαν, μὲ ἀφορμὴ τὸ καθοριστικῆς πολιτικῆς σημασίας συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης∙ τὸ Μέγαρο Μαξίμου ξεθάβει τὴν πόλωση, ἀλλὰ χωρὶς ἀπήχηση, πέραν τῶν ἀμερικανόδουλων ἀριστερῶν κονδυλοφόρων του∙ ὁ προκαθήμενος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας ἐπιστρέφει στὸν λόγο τῶν ὑποτελῶν στοὺς Φράγκους ἱεραρχῶν τῆς ἱστορίας μας καὶ ἀποκαλύπτει τὶς πτυχὲς τῆς πασοκικῆς ἀλαλίας του. Ἡ ἐκπροσώπηση τῶν ἱεραρχῶν στὸ συλλαλητήριο δὲν εἶναι ποσοτικὸ θέμα, διότι δὲν ἐτέθη ποτὲ μὲ αὐτὴν τὴν διάσταση∙ συμμετεῖχαν οἱ μητροπολῖτες τῶν γειτονικῶν μητροπόλεων κι ὄχι τῶν ἀπομεμακρυσμένων. Ἡ παρερμηνεία αὐτὴ ἠχεῖ πολὺ ἄσχημα εἰς τὰ ὦτα τῶν πιστῶν∙ ἀποτελεῖ προσβολή, ἂν ὄχι ὕβριν, στὸ χριστεπώνυμο πλῆθος τῆς χιλιετοῦς δοκιμασίας του γιὰ τὴν πίστη του.