Μαξίμου, πλήρης παράκρουση

Σὲ κατάσταση πλήρους παρακρούσεως βρίσκεται τὸ Μέγαρο Μαξίμου, μετὰ τὸ πάνδημο συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης∙ ἔδειξε, κατὰ τοὺς πολιτικοὺς παρατηρητές, τὴν γύμνια καὶ τὴν ἀνικανότητα τοῦ Ναπολεοντίσκου, στὸ νὰ συλλάβει τὶς ἁπλὲς ἐπιφανειακὲς διεργασίες ἔστω τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ πολὺ περισσότερο τὶς βαθύτερες. Στὰ πολιτικὰ ἐπιβεβαίωσε τὴν ἀπόλυτη ἐξάρτησή του ἀπ’ τὸν Ἀμερικανὸ διαμεσολαβηή, ὅταν ἐμπράκτως δείχνει ὅτι συμφωνεῖ μὲ τὶς προτάσεις του, ἐνῶ ἡ Νέα Δημοκρατία ζητάει τὴν ἄμεση ἀποπομπή του∙ στὸ κόμμα του δὲν διαθέτει ἐναλλακτικὴ λύση καὶ καταφεύγει στὸ παραμύθι τῆς ἀκροδεξιᾶς, ξεχνώντας ὅτι τὴν ἔχει στὴν κυβέρνηση καὶ ὅτι αὐτὸς προστρέχει στὴν εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἀλλὰ ἡ ἐκκλησία ἦταν στὸ συλλαλητήριο στὸ σύνολό της.