Νταβός, παρουσία Εὐρωζώνης

Τὴν δυναμικὴ καὶ αὐτόνομη διεθνῆ παρουσία τῆς Εὐρωζώνης ἐπιχειροῦν αὔριο Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβός∙ ἡ ἀνανέωση τῆς γαλλογερμανικῆς φιλίας καὶ συνεργασίας, κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς 55ης ἐπετείου τῆς ὑπογραφῆς της ἀπ’ τοὺς Κόνραντ Ἀντενάουερ καὶ Σὰρλ Ντεγκώλ, τὴν Παρασκευὴ στὸ Παρίσι, προσφέρει οὐσιαστικὴ ἐνίσχυση στοὺς δύο ἡγέτες. Ἡ παρουσία τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ δὲν ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ ἀκόμη, καθὼς ἐκκρεμεῖ τὸ τυπικὸ θέμα τῆς χρηματοδοτήσεως τῆς ἀποστολῆς, μετὰ τὴν διακοπὴ τῶν ἐσόδων τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὴν Γερουσία∙ ὁ ἀντίκτυπος στὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη εἶναι ἀπογοητευτικὸς γιὰ τὸ ἀμερικανικὸ κύρος. Οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ ἐμφανισθοῦν ὡς οἱ κύριοι στὴν Δύση ἐκφραστὲς τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἐμπορίου καὶ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, σὲ ἀνοικτὸ διάλογο μὲ τοὺς ἀναδυομένους, τὸν Ναρέντρα Μόντι, καὶ ἄλλους, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἔχουν τὴν δυνατότητα πλήρους ἀφομοιώσεως τῶν ριζικῶν ἀλλαγῶν τῆς ψηφιακῆς ἐπαναστάσεως.