ΗΠΑ, ἐμπιστοσύνη σὲ κράτος

Ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὸ ἀμερικανικὸ κράτος ἔχει καταρρεύσει τὸν πρῶτο χρόνο τῆς ἐξουσίας τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ὅπως δείχνει τὸ ἐτήσιο βαρόμετρο Edelman Trust∙ στὴν τελευταία μέτρησή του καταγράφει πτώση τῆς ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν κυβέρνηση καὶ τοὺς θεσμούς της, ἀπὸ 47% σὲ 33%, ὅταν τὴν ἴδια περίοδο στὴν Κίνα παρουσιάσθηκε ἄνοδος ἀπὸ 76% σὲ 84%. Ἡ ἔκθεση ἀναφέρει ὅτι κυρία αἰτία εἶναι ἡ ἀντιφατικὴ καὶ ἀμφιλεγόμενη πολιτικὴ τοῦ προέδρου, καθὼς οἱ ἐρωτηθέντες ἀπάντησαν, ὅτι δὲν μποροῦν, οἱ δύο στοὺς τρεῖς, νὰ διακρίνουν τὶς ψεύτικες ἀπ’ τὶς ἀληθεῖς εἰδήσεις∙ τὸ πρόβλημα ἀποκτᾶ πρόσθετες διαστάσεις, ἀφοῦ ἔχει διακοπεῖ ἡ χρηματοδότηση τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως, μὲ ἀπόφαση τῆς Γερουσίας. Ἤδη ὁ πρόεδρος σχεδιάζει τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, μὲ ἀπόφαση τῆς Γερουσίας καὶ θέσπιση τῆς ἁπλῆς πλειοψηφίας 51 γερουσιαστῶν, ἀντὶ τῆς ηὐξημένης τῶν ἑξήκοντα τώρα∙ αὐτὸ ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ δύσκολες διαβουλεύσεις.