Μόσχα, μονομέρειες ΗΠΑ

Στὶς μονομερεῖς ἐνέργειες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀποδίδει τὴν κλιμάκωση τοῦ πολέμου στὴν Συρία ἡ Μόσχα, μὲ τὴν εἰσβολὴ τουρκικῶν δυνάμεων στὶς κουρδικὲς περιοχές της, ὅπου ὅμως συναντοῦν σκληρὴ ἀντίσταση∙ ἡ Ρωσία εἶχε ἐνημερωθεῖ γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις καὶ εἶχε ἀποσύρει τοὺς στρατιωτικούς της ἀπ’ τὸ Ἀφρίν, ἀλλὰ ἡ Δαμασκὸς καὶ ἡ Τεχεράνη ζήτησαν τὴν ἄμεση ἀποχώρηση τῶν εἰσβολέων. Ἡ Ἄγκυρα διαβεβαιώνει τοὺς πάντες, ὅτι εἶναι προσωρινὴ ἡ εἰσβολὴ καὶ ὅτι θὰ ἀποσύρει τὰ στρατεύματά της, μόλις ὁλοκληρώσουν τὴν ἀποστολή τους γιὰ διάλυση τῶν κουρδικῶν ἐνόπλων δυνάμεων∙ ἀλλὰ οἱ ὁμάδες αὐτὲς ἐξοπλίζονται καὶ χρηματοδοτοῦνται ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς, ὡς οἱ κύριοι σύμμαχοί τους στὴν περιοχή. Στὴν πράξη ὅμως μετατρέπονται στὶς πλέον ἀξιόμαχες κουρδικὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ἐνισχύουν τοὺς ἀδελφούς τους στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Τουρκίας∙ τὴν κλιμάκωση τοῦ ἐμφυλίου πολέμου στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες της φοβᾶται ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση καὶ ἀντιδρᾶ προληπτικά.