Ἀπομονωμένος στὸ Νταβὸς

Πλήρως σχεδὸν ἀπομονωμένος βρίσκεται ὁ Ναπολεοντίσκος στὸ Νταβός, ἐνῶ καὶ στὰ Σκόπια χαμηλώνουν τοὺς τόνους γιὰ ἐπίτευξη λύσεως∙ οἱ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν δὲν ἔχουν κανονίσει συνάντηση, παρὰ τὶς πολλὲς παρακλήσεις τῶν Ἀθηνῶν, ἐνῶ οὔτε κἂν ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν δέχθηκε. Στὸ ἐσωτερικό, βρίσκεται κυριολεκτικὰ στὸ καθαρτήριο καὶ κανεὶς δὲν δέχεται συνομιλία μαζί του, ἐνῶ ἡ δουλικότατη διαπλοκὴ προβάλλει ὑποθέσεις γιὰ προσέγγιση κάποιων βουλευτῶν τοῦ Ποταμιοῦ, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἐπιβεβαιώνεται∙ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης δὲν θὰ δεχθεῖ πιθανώτατα ἐνημέρωση ἀπ’ τὸν ἴδιον, οὔτε καὶ συμμετοχὴ σὲ Συμβούλιο Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν, ἀλλὰ θὰ τὸν καλέσει γιὰ συζήτηση στὴν Βουλή. Πληρώνει ἀκριβὰ τὶς δολοπλοκίες του ἀπ’ τὴν ἀνακίνηση τοῦ θέματος∙ ἡ Νέα Δημοκρατία παραμένει συμπαγέστατη στὶς θέσεις της, μὲ σημεῖο ἐκκινήσεως τὸ Βουκουρέστι, ἀλλὰ οἱ σημερινὲς συνθῆκες εἶναι εὐνοϊκότερες, ὁπότε δικαιούμαστε καλύτερο ἀποτέλεσμα, ὅταν εἶναι προθυμότατη γιὰ στήρηξη ἡ Εὐρωζώνη.