Ἁπτὰ κυκλώματα μειοδοσίας

Στὶς παρυφὲς τοῦ συλλαλητηρίου συνέβησαν μερικὰ ἔκτροπα, ὅπως ὁ ἐμπρησμὸς τῆς παλαιᾶς μονοκατοικίας, ὅπου σύχναζαν παρακρατικοί∙ ὁ περιώνυμος δήμαρχος τῆς πόλεως, ἀφοῦ καταδίκασε τὸ συλλαλητήριο ὡς ἐθνικιστικὸ καὶ ζήτησε τὴν ἀναγνώριση τοῦ ὀνόματος Ἄνω Μακεδονία, εἶπε ὅτι τὸ κτίριο τὸ ἔκαψαν ἀντίπαλος ὁμάδες τοῦ ΠΑΟΚ. Ἀλλὰ ὁ ΠΑΟΚ συνδέεται μὲ τὴν ἀριστερὰ καὶ τὸν Ναπολεοντίσκο στενώτερα, δηλαδὴ ἔχει ἀνάμιξη ἡ κυβέρνηση, λέει ὁ δήμαρχος, κάτι ξέρει… Ὅσο γιὰ τὸν κυνηγημένο ὑφυπουργό, εἶπε ὅτι κάποια φασισταριὰ ἦταν∙ μᾶλλον ἐννοεῖ μεταμφιεσμένους τὸν πρωθυπουργό του καὶ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ κόμματός του, διότι αὐτοὶ εἶναι ὁμολογουμένως οἱ χειρότεροι φασίστες στὴν Ἑλλάδα σήμερα, μὲ τὴν κάλυψή τους στὴν δράση τῶν παρακρατατικῶν μηχανισμῶν…