Νταβός, ἐλευθερία ἐμπορίου

Ἡ ἐλευθερία τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου εἶναι τὸ κύριο ἀντικείμενο τῶν συζητήσεων στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβὸς τὸ τρέχον τριήμερο∙ ὁ Ἰνδὸς πρωθυπουργὸς κήρυξε χθὲς τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν καὶ ἐξέφρασε τὴν πλήρη ὑποστήριξη τῶν ἀναδυομένων στὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο, ὅπως πέρυσι εἶχε κάνει ὁ Κινέζος πρόεδρος. Ὁ Ναρέντρα Μόντι, προειδοποίησε ὅτι ἡ παγκοσμιοποίηση χάνει τὴν λάμψη της καὶ ἐθεσε τὰ τρία κύρια προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας, κλίμα, προστατευστισμὸς καὶ τρομοκρατία∙ ἐτάχθη μὲ ἰδιαιτέρως σκληρὴ γλῶσσα, ἐναντίον ὅσων ἀρνοῦνται τὴν διεθνῆ συνεργασία στὰ δύο πρῶτα, ἐννοώντας σαφέστατα τὴν Ἀμερική, χωρὶς νὰ τὴν κατονομάσει. Τὴν σκυτάλη παίρνουν οἱ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν καὶ Ἀγκέλα Μέρκελ, ἐκ μέρους τῆς Εὐρωζώνης καὶ ὁ Ντόναλντ Τράμπ∙ οἱ διαφορετικὲς ἀπόψεις τους θὰ μετρήσουν, τόσο στὶς ὁμιλίες τους, ὅσο καὶ στὶς συζητήσεις κατὰ θέμα. Πάντως πολλοὶ πρόεδροι μεγάλων ἀμερικανικῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν εἶναι ὑπὲρ τοῦ ἐλευθέρου ἐμπορίου.