Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς ἄρχισε σκληρὴ σύγκρουση στὸ Νταβός∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,2250 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 135,3850 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκαν, χρυσός, 1337,10, καὶ πετρέλαιο, 69,32. Ἡ ἐπιβολὴ δασμῶν στὶς εἰσαγωγὲς πλυντηρίων, 50%, καὶ φωτοβολταϊκῶν, 30%, ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση πλήττει κυρίως τὴν Νότιο Κορέα καὶ τὴν Κίνα, οἱ ὁποῖες ἀντέδρασαν ἀμέσως μὲ ἔντονες διαμαρτυρίες, ἐνῶ τὸ Πεκῖνο ἀπειλεῖ μὲ προσφυγὴ στὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ἐμπορίου∙ τὸ μέτρο ἐλήφθη, ἐνῶ οἱ δύο μεγαλύτερες κορεατικὲς βιομηχανίες οἰκιακῶν συσκευῶν σχεδίαζαν τὴν ἵδρυση ἐργοστασίων τους σὲ ἀμερικανικὲς πολιτεῖες. Στὸ Νταβός, ἐσχολιάσθη ποικιλοτρόπως, στὴν ἔναρξη τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ∙ ἑρμηνεύθηκε ὡς πρόγευση τῆς πολιτικῆς τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὸ ἐμπόριο, ὁπότε καὶ προβλέπεται μετωπικὴ ἀναμέτρηση μὲ τοὺς ἄλλους ἡγέτες. Ὡς τετελεσμένο γεγονὸς ἐμφανίζει ἡ Οὐάσιγκτον τὸν ἀπομονωτισμὸ καὶ τὴν πολεμική της ἐναντίον ὅλων∙ τὸ ἀποτέλεσμα ἀναμένεται μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον.