Χρηματοδότητη τῆς Ἀμερικῆς

Οἱ Ρεπουμπλικανοὶ καὶ οἱ Δημοκρατικοὶ βρῆκαν τελικὰ σημεῖο ἐπαφῆς γιὰ τὸν ὁμοσπονδιακὸ προϋπολογισμὸ καὶ ἐνέκριναν τὴν χρηματοδότηση τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ μόνο γιὰ τρεῖς ἑβδομάδες∙ ὁ νόμος ψηφίσθηκε καὶ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἐπισκέψεως στὸ Νταβός, γιὰ τὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ. Ἡ λύση εἶναι προσωρινή, καὶ οἱ διαφορὲς μεταξύ τους παραμένουν ἀγεφύρωτες, κυρίως στὴν κοινωνικὴ πολιτικὴ καὶ στὸ μεταναστευτικό∙ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δίδουν τὴν αἴσθηση τῆς διχασμένης χώρας, καθὼς καὶ οἱ μεγάλες μειώσεις τῆς φορολογίας ἐκτίναξαν τὴν ἀπαλλαγὴ φόρων στὶς μεγάλες ἐπιχειρήσεις, ἐνῶ οἱ μικρομεσαῖοι καὶ οἱ μισθωτοὶ ἐπιβαρρύνονται τὸ ἴδιο, ἀλλὰ καὶ τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα αὐξάνεται κατακόρυφα. Ἡ αὔξηση τῶν δασμῶν στὰ πλυντήρια καὶ στὰ φωτοβολταϊκὰ ἀπελευθερώνουν τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου στὸ διεθνὲς ἐμπόριο.