Κατάρρευση προπαγάνδας γιὰ τέλος μνημονίων

Ἡ προπαγάνδα γιὰ τέλος τῆς κρίσεως καὶ τῶν μνημονίων κατέρρευσε παταγωδῶς, διότι οὔτε γιὰ τὴν τρίτη ἀξιολόγηση ἦταν ἕτοιμος ὁ Ναπολεοντίσκος∙ οἱ αὐστηρότατες προειδοποιήσεις τῶν Εὐρωπαίων συμπίπτουν μὲ τὴν κλιμάκωση τῶν ἀγροτικῶν καὶ ἄλλων κινητοποιήσεων, ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχρολουσία στὸ Σκοπιανό, ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι σπεύδουν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν περίπτωση καὶ ἀπειλοῦν σὲ ὅλα τὰ μέτωπα. Ἡ κυβέρνηση εἶναι ὑποχρεωμένη προσφέρειν δεῖγμα γραφῆς γιὰ πλειστηριασμούς, μεταρρυθμίσεις καὶ ἰδιωτικοποιήσεις, πρὶν ἐγκριθεῖ ἡ ἐκταμίευση τῆς δόσεως∙ δὲν φαίνεται πολὺ εὔκολο αὐτό, ὅταν εἶναι δεδομένο πλέον, ὅτι τὸ συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν θὰ ἐπιφέρει ἰσχυρότερο κλονισμὸ στὴν ἐπιβίωσή της. Πολλοὶ πιστεύουν, ὅτι δὲν ἀντέχει ἄλλο πλῆγμα, μὲ πρώτους τοὺς σοβαροὺς δημοσκόπους τοῦ Μαξίμου προτείνειν τώρα ἐκλογές, πρὶν εἶναι πολὺ ἀργά…