Μητσοτάκης, τέλος κλεψύδρας

Ἡ ἀντίστροφη μέτρηση γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις ἔχει ἀρχίσει καὶ ἡ κλεψύδρα τελειώνει, τόνισε ὁ Κυρικάκος Μητσοτάκης, στὴν Πολιτική του Ἐπιτροπή, ὑπογραμμίζοντας ὅτι τὸ Σκοπιανὸ πάει γιὰ «ἄλλη συγκυρία»∙ ὁ πρωθυπουργὸς πρέπει νὰ κλείσει τὶς μεθοδεύσεις του, διότι κανεὶς δὲν τοῦ ἔχει ἐμπιστοσύνη καὶ ὁ ἴδιος ἀποκλείει διάλογο μαζί του. Οἱ Κώστας Καραμανλῆς καὶ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἦταν παρόντες, ἐνῶ καταχειροκροτήθηκαν οἱ ἀναφορὲς στὸ θέμα, «δὲν θὰ διχάσουμε τοὺς Ἕλληνες, γιὰ νὰ ἑνώσουμε τοὺς Σκοπιανούς», καὶ ὅτι «δὲν ὑπάρχει μακεδονικὸ ἔθνος»∙ ὁ Ναπολεοντίσκος παραμένει μετέωρος πλέον, διότι δὲν ἔχει οὔτε ἐπικοινωνία μὲ τὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση, ἐνῶ ἀποδεικνύεται ὅτι κινεῖται μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν Ἀμερικανῶν μόνο. Οἱ Εὐρωπαῖοι ὅμως προτιμοῦν τὴν ἀναβολὴ τῆς λύσεως, σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν Πειραιῶς. ἔτσι βγαίνει ἐκτεθειμένος ἀπέναντι στὴν Οὐάσιγκτον, διότι δὲν τῆς προσφέρει τὴν πολυπόθητη βάση τους, καὶ ἀποδιοπομπαῖος σκαιῶς ἀπ’ τὴν Εὐρώπη.