Δεσμεύσεις ἀξιολογήσεως

Οἱ δεσμεύσεις τῆς κυβερνήσεως στὴν τρίτη ἀξιολόγηση ἀποκαλύπτονται στὸν ἑλληνικὸ λαό∙ ὁ Κλάους Ραίνγκλινγκ εἶναι σαφέστατος, τὸ τέλος τοῦ προγράμματος συνοδεύεται μὲ τὴν παράταση καὶ αὐστηροποίηση τῆς ἐπιτηρήσεως, ἐνῶ βραχυπροθέσμως εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ἐφαρμόσει τοὺς πλειστηριασμούς, τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, τὴν ἔγκριση τῶν μεγάλων ἐπενδύσεων καὶ τὶς μεταρρυθμίσεις στὴν δημόσια διοίκηση. Ἡ ἐξέγερση τοῦ κόσμου διαχέεται, σὰν τὴν σπίθα σὲ ξηρὰ χόρτα, οἱ ἀγρότες κλείνουν τοὺς δρόμους, οἱ ἀστυνομικοὶ ἀρνοῦνται νὰ ξεπιστώνουν τὴν φτωχολογιά, ἐνῶ διαψεύδουν καὶ τὶς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις γιὰ τὸ συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης∙ ὁ μύθος τοῦ Ναπολεοντίσκου ἔχει ἐξαχνωθεῖ, καθὼς καὶ πρώην θαυμαστές του ἀναφωνοῦν, «ὁ βασιλιᾶς εἶναι γυμνός». Ἡ διαρροὴ ἔφθασε μέχρι καὶ στοὺς πιστοὺς κονδυλοφόρους του.