Ὑποσχέσεις στὸν σουλτάνο

Ὁ Τοῦρκος ὑφυπουργὸς Δικαιοσύνης ἦταν θρασύτατος στὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Ἕλληνα στὴν Ἀθήνα∙ ἡ ἔκδοση τῶν ὀκτὼ στρατιωτικῶν, ἦταν τὸ μόνο αἴτημα, ἐνῶ καὶ τὰ ἐπιχειρήματά του, γιὰ συμμετοχή τους στὸ πραξικόπημα, δὲν ἦταν καθόλου πειστικά. Ἕνα μόνο πρόβαλε, «τὸ ὑποσχέθηκε ὁ πρωθυπουργὸς στὸν πρόεδρό μας»∙ ὁπότε, μετὰ τὸ ναυάγιο τῶν διαβουλεύσεων ἀκολούθησε, αὐτομάτως σχεδόν, νέο αἴτημα γιὰ ἔκδοσή τους∙ ἀποδεικνύεται, ὅτι δὲν ἐδόθη τυχαῖα ἡ ὑπόσχεση, τὴν ἐνδοτικότητά του στὰ ἐθνικὰ θέματα ἀποκαλύπτει, δὲν ὑπάρχει σκέψη γιὰ τὴν Ἑλλάδα στὸ ἐλάχιστο μυαλό του. Τὸ ἐπιβεβαίωσε καὶ ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργός, «τὴν Ἄνοιξη κλείνουμε ὅλα τὰ θέματα».