Παραφωνία Ναπολεοντίσκου

Ὡς παραφωνία, στὴν πυρετώδη συζήτηση γιὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία, τῶν συμμετοχόντων στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβός, παρουσιάζεται ὁ Ναπολεοντίσκος∙ θὰ ἔχει συναντήσεις, μὲ τὸν Σκοπιανὸ πρωθυπουργό, τὴν σημαντικότερη, ἀλλὰ καὶ τὸν Ἀλβανό, οὐδόλως ἀμελητέα, διότι αὐτὸς ἔχει προκαταλάβει τὸ ἀποτέλεσμα, «τὴν Ἄνοιξη κλείνουμε ὅλα τὰ θέματα». Μὲ τοὺς μεγάλους δὲν ἔχει κλείσει καμμία συνάντηση, παρὰ τὶς ἐπίμονες παρακλήσεις τῶν Ἀθηνῶν, Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν δὲν ἀνταποκρίθηκαν∙ ὑποτίθεται ὅτι, κατὰ τὴν κυβερνητικὴ προπαγάνδα, οἱ Εὐρωπαῖοι εὐνοοῦν τὴν λύση τοῦ Σκοπιανοῦ, ἀλλὰ πῶς; μὲ τὴν ἐκκωφαντικὴ ἀπουσία τους; Φαίνεται ὅμως ὅτι καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ τὸν ἔχουν βαρεθεῖ, ὅπως κυκλοφορεῖ στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους, διότι δὲν ἔδειξαν κάποια εὐθεῖα παρέμβαση, γιὰ διευκόλυνση τῶν διαβουλεύσεων∙ ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ὁ ἀνθύπατος τῶν Ἀθηνῶν ποὺ ἐπισκέφθηκε τὸν δήμαρχο Θεσσαλονίκης καὶ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιό του. Ἀλλά, ὁ ξεμωραμένος αὐτός, ἂς ξεμπλέξει πλέον μὲ τοὺς Παοκτζῆδες∙ τὸν εἶχαν ἐκλέξει δύο φορές, τώρα θὰ ψάχνει τὴν ψῆφο του…