Εὐρώπη κατὰ προστατευτισμοῦ

Τὴν πλήρη ἀντίθεσή τους στὸν προστατευτισμὸ καὶ τὴν ὁλόπλευρη ἀλληλεγγύη τους πρὸς τοὺς Ἀναδυομένους, ὅπως ἐκφράσθηκαν ἀπ’ τὸν Ναρέντρα Μόντι, διατύπωσαν στὶς ὁμιλίες τους στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβὸς οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες∙ Ἀγκέλα Μέρκελ, Ἐμμανουὲλ Μακρόν, Πάολο Τζεντιλιόνι κινήθηκαν στὴν ἴδια κατεύθυνση, ἐνῶ ἐπέμειναν καὶ στὴν ἀνάγκη ἀποκαταστάσεως τοῦ κλίματος, ἐφαρμόζοντας τὴν Συνθήκη τῶν Παρισίων. Τὴν δεύτερη ἡμέρα στὸ ἑλβετικὸ θέρετρο κυριάρχησαν οἱ Εὐρωπαῖοι, καθὼς τὴν πρώτη μίλησαν πολλοὶ ἀπὸ ἄλλες ἠπείρους, ὅπως ὁ Τζαστὶν Τρυντὼ τοῦ Καναδᾶ, ὁ ὁποῖος ταυτίσθηκε μὲ Εὐρωπαίους καὶ Ἀναδυομένους∙ ἡ διαίρεση τοῦ κόσμου στὰ δύο αὐτὰ κρίσιμα διεθνῆ προβλήματα ἐπιβεβαιώνεται. Στὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο ἡ Ἀμερικὴ ἀπομονώνεται πλήρως, χωρὶς πολὺ σημαντικὲς συνέπειες στὸν ὑπόλοιπο κόσμο∙ στὸ κλίμα ὅμως, εἶναι ἡ δεύτερη σὲ ρύπανση παγκοσμίως, ὡς σύνολο ρύπων, καὶ ἡ πρώτη κατὰ κεφαλή, καὶ συμπληρώνεται μὲ τὴν προϊστορία της ὡς βιομηχανικὴ χώρα.