Τζὲφ Σέσσιονς, ἀνάκριση

Ἡ ἀνάκριση τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης ἀπ’ τὸν Εἰδικὸ ἀνακριτή, γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς ἀναμίξεως ρωσικῶν ἑταιρειῶν στὶς προεδρικὲς ἐκλογές, ἔγινε τὴν περασμένη ἑβδομάδα∙ ὁ Τζὲφ Σέσσιονς εἶναι ὁ πρῶτος κυβερνητικὸς παράγων ποὺ ἀνακρίνεται, ἐνῶ ἔγκυρες πληροφορίες ἀναφέρουν, ὅτι ὁ Ρόμπερτ Μιοῦλλερ δὲν ἔχει ἀλλάξει τὴν ἄποψή του, ὅτι πρέπει νὰ καταθέσει καὶ ὁ πρόεδρος τῆς χώρας. Τὸ ἐσωτερικὸ πρόβλημα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ὀξύνεται, καθὼς καὶ στὴν Γερουσία ἡ παράταση τῆς χρηματοδοτήσεως τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως ἐδόθη μόνο μέχρι τὶς 8 Φεβρουαρίου∙ ἡ σύγκρουση μὲ τοὺς Δημοκρατικοὺς ἐπιτείνεται, ἐνῶ ὁδηγεῖται ἡ χώρα σὲ πλήρη ἀπομόνωση διεθνῶς. Ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ μεταβαίνει στὸ Νταβός, ἀλλὰ τὴν τελευταία μέρα καὶ ἀποφεύγει συναντήσεις μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Τερέζα Μαίυ, οὔτε μὲ τὸν Ἰνδὸ πρωθυπουργό∙ οἱ Ἀμερικανοὶ βλέπουν ὅτι ὁδηγοῦνται στὸ περιθώριο τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς σκηνῆς ἀσυναίσθητα σχεδόν.