Ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις, καθὼς ἐξελίσσεται στὸ Νταβὸς ἡ ἀναμέτρηση Ἀμερικῆς κατὰ Εὐρωπαίων καὶ Ἀναδυομένων, γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἐμπορίου καὶ τὸ κλίμα∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2344 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 135,2150 γιέν, ἐνῶ σημείωσαν ἄνοδο, χρυσός, 1350,50, καὶ πετρέλαιο, 69,97. Ἡ ἀπομόνωση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν εἶναι γενική, καθὼς καὶ οἱ πρόεδροι τῶν μεγάλων πολυεθνικῶν τους ἑταιρειῶν ὑποστηρίζουν τὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο καὶ τὴν ἀνάγκη ἀποκαταστάσεως τοῦ κλίματος, σὲ πλήρη διάσταση μὲ τὸν πρόεδρό τους∙ ἄλλωστε ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἀφικνεῖται σήμερα στὸ ἑλβετικὸ θέρετρο, σὲ ἀπόσταση ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους. Ἡ προσφυγὴ Κίνας καὶ Νοτίου Κορέας στὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ἐμπορίου, κατὰ τῆς Ἀμερικῆς, γιὰ τὴν αὔξηση τῶν δασμῶν σὲ πλυντήρια καὶ φωτοβολταϊκά, θεωρεῖται ὡς πρῶτο βῆμα πρὸς τὸν προστατευτισμό∙ οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι πιστεύουν, ὅτι θὰ ἐπεκταθοῦν τὰ μέτρα σὲ ἄλλα προϊόντα, μὲ ἀντιδράσεις καὶ ἀπὸ ἄλλους.