Συρία, προέλαση Τούρκων

Ἡ προέλαση τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων στὸ Συριακὸ Κουρδιστὰν συνεχίζεται μὲ ἀργοὺς ρυθμούς, διότι συναντᾶ ἰσχυρὴ ἀντίσταση ἀπ’ τὶς κουρδικὲς δυνάμεις καὶ ἔντονες ἐπικρίσεις ἀπ’ τὴν διεθνῆ κοινότητα∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ἔδειξαν προθυμία γιὰ διάλογο, ἀλλὰ χωρὶς νὰ διακόψουν τὴν βοήθειά τους στοὺς Κούρδους, ἐνῶ οἱ Ρῶσοι ὑπομειδιοῦν, διότι ἐπιτείνονται τὰ προβλήματα στὸ ΝΑΤΟ, καὶ ὁ ΟΗΕ ἑτοιμάζει ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια γιὰ τοὺς πρόσφυγες. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἐπιθυμεῖ τὴν δημιουργία τετελεσμένων, ἐπειδὴ γνωρίζει, ὅτι τὸ αὐτόνομο συριακὸ Κουρδιστὰν ἀποτελεῖ τὴν χειρότερη ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς Τουρκίας στὶς νοτιοανατολικὲς ἐπαρχίες της∙ ἐκεῖ ὁ ἐμφύλιος μαίνεται καὶ ἡ σύσταση κέντρου κουρδικῶν δυνάμεων, σημαίνει συνεχῆ βοήθεια πρὸς τοὺς ἐξεγερμένους Κούρδους τῆς χώρας. Ἡ Γερμανία προβληματίζεται γιὰ τὴν ὑπόθεση, διότι χρησιμοποιοῦνται θωρακισμένα Λέοπαρντ.