Λαγκάρντ, καθόλου ἐπιεικὴς

Ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ ἀκολούθησε τὴν τακτικὴ τῶν Εὐρωπαίων, παίρνοντας κι αὐτὴ τὸ αἷμα τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὸ βαμβάκι∙ συγχαρητήρια γιὰ τὴν πρόοδο, ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη ἐπισπεύσεως τῶν μεταρρυθμίσεων, διότι ἔχουν καθυστερήσει. Στὰ δημοσιοοικονομικά, ἡ αὔξηση τῆς φορολογίας ἔφερε μείωση ἐσόδων κατὰ 1,2 δις εὐρὼ τὸν Δεκέμβριο, καθὼς ἕνα ἑκατομμύριο φορολογούμενοι δὲν πλήρωσαν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐκτίναξη ἐτησίως σὲ πέντε δις τῶν ὀφειλῶν. Ἡ στασιμότης τῆς οἰκονομίας εἶναι γεγονός, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐγκαταλείπουν τὴν εὐγένεια καὶ γίνονται δριμύτατοι στὶς ἐπικρίσεις τους∙ γνωρίζουν ὅτι τὸ τέταρτο τρίμηνο ὑποχωρεῖ ἀρκετὰ ἡ ἀνάπτυξη καὶ δὲν ἀποκλείουν ὁριακὴ ἄνοδο, ἔστω κι ἂν ἀποκρύτπει τὰ στοιχεῖα ἡ κυβέρνηση. Στὸ Νταβὸς ὁ πρωθυπουργὸς ἔζησε τὴν πλήρη ἀπομόνωσή του ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους, καθὼς συναντήθηκε μὲ κάποιους μικρούς, ἐνῶ οἱ μεγάλοι τὸν ἀπέφευγαν προκλητικά∙ συζητήθηκε πολὺ αὐτὸ στοὺς ἔγκυρους παρατηρητές, διότι εἶναι κινήσεις μὲ πολλὲς προεκτάσεις.