Φωτογραφία τοῦ παπποῦ του

Ἡ ἀναφορὰ τοῦ Κυριάκο Μητσοτάκη, στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας του στὴν Πολιτικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Νέας Δημοκρατίας, στὴν φωτογραφία τοῦ ὁμώνυμου παπποῦ του, ἐπικεφαλῆς ὁμάδος Κρητῶν Μακεδονομάχων, ἦταν τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς πολιτικῆς του∙ τὸ δεύτερο, ἦταν ἡ ὑπογράμμιση ὅτι ἡ σημερινὴ συγκυρία εἶναι εὐνοϊκότερη ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Βουκουρεστίου, ὅπου ἦταν ἀφόρητες, τόνισε, οἱ ἀμερικανικὲς πιέσεις∙ δηλαδή, ἐννοοῦσε ὅτι τότε εἴχαμε λιγώτερες δυνάμεις ὑποστηρίξεως, ἐνῶ σήμερα, συμπαρίστανται ἐμφανῶς Εὐρώπη, Γαλλία καὶ Γερμανία, ὅπως τὸ ἔχουν δείξει∙ τὸ τρίτο, ἦταν ἡ σαφέστατη προειδοποίηση, ὅτι θὰ λογοδοτήσουν ὅλοι στὴν κυβέρνηση γιὰ τὰ πεπραγμένα τους. Μᾶλλον, τὸ ἀντελήφθηκαν καὶ ἐπικαλέσθηκαν τὸν πρώην βασιλέα γιὰ ὑποστήριξη, μαζὶ τὴν πρόσφορη Χρυσῆ Αὐγή.