Ἀποθράσυνση τῆς Τουρκίας

Οἱ δηλώσεις τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ, ὅτι οἱ Ἕλληνες ψαρεύουν σὲ θολὰ νερά, ἀναφερόμενος στὴν ἁλίευση στὰ Ὕμια, ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἀποθράσυνση τῆς κυβερνήσεώς του στὶς προκλήσεις εἰς βάρος τῆς χώρας μας∙ εἶχε προηγηθεῖ ἡ τρίτη αἴτηση, γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν ὀκτὼ στρατιωτικῶν, μετὰ τὴν ὑπεροπτικὴ στάση τοῦ ὑπουργοῦ του Δικαιοσύνης στὴν Ἀθήνα, καὶ στὴν ὁποία ὑποτάχθηκε ὁ Συριζαῖος. Παρὰ τὰ προβλήματα στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες της ἡ Ἄγκυρα συνεχίζει τὴν ἐπεκτατική της πολιτικὴ στὸ Αἰγαῖο∙ ἔχει σύμμαχό της τὸν Ναπολεοντίσκο, ποὺ ἐνδίδει δουλικότατα. Ἀγνοεῖ ὅμως τὴν ἀγωνιστικότητα τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ἑνιαία εὐρωπαϊκὴ ἐξωτερικὴ πολιτική∙ τὰ ἑλληνικὰ σύνορα εἶναι καὶ εὐρωπαϊκά, καὶ αὐτὸ τὸ ἔχουν ὑπογραμμίσει Βερολίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες.