Τράμπ, σὲ ἔνορκη κατάθεση

Ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ δέχθηκε τὴν ἐξέτασή του ἀπ’ τὸν Ρόμπερτ Μιοῦλλερ, γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς ἀναμίξεως ρωσικῶν ἑταιρειῶν στὶς προεδρικὲς ἐκλογές, ἀλλὰ μὲ τὴν μορφὴ τῆς ἐνόρκου καταθέσεως∙ οἱ δικηγόροι τῶν δύο πλευρῶν θὰ ρυθμίσουν τὶς λεπτομέρειες καὶ τὸν χρόνο τῆς καταθέσεως τοῦ προέδρου στὸν Εἰδικὸ Ἀνακριτή. Ἡ ὑπόθεση σκιάζει τὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ ζωή, ἐνῶ ὁ Λευκὸς Οἶκος ἔχει ἀλλάξει σχεδὸν ὅλους τοὺς ἀρχικοὺς συμβούλους του ἐξ αἰτίας της∙ πολλοὶ ὑποστηρίζουν, ὅτι μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει καὶ σὲ καταγγελία γιὰ ἔκπτωση ἀπ’ τὸ ἀξίωμά του. Ἡ ἀνάκριση ἔχει συγκεντρώσει ἀρκετὰ στοιχεῖα, ἂν καὶ ὁ Ρόμπερτ Μιοῦλλερ ἀποφεύγει δηλώσεις καὶ χαρακτηρισμοὺς πρὸς τὸ παρόν, ἀλλὰ δουλεύει συστηματικά∙ ὁ πρόεδρος δὲν ἦταν ἀπ’ τὴν ἀρχὴ εἰλικρινὴς στὶς δηλώσεις του καὶ ἔχουν ἐντοπισθεῖ πολλὲς περιπτώσεις διαψεύσεώς του. Τὸ ψέμμα δημοσίου ἀνδρὸς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες χαρακτηρίζεται ὡς κακούργημα, μὲ βαριὲς συνέπειες.