Συρία, συνέχιση πολέμου

Ἡ Τουρκία συνεχίζει τὸν πόλεμο ἐναντίον τῶν Κούρδων τῆς Συρίας, ἀλλὰ μᾶλλον σὲ μικρότερη ἔνταση∙ οἱ ἀμερικανικὲς παρεμβάσεις γιὰ ἐξομάλυνση, μετὰ τὴν ὑπόσχεση ὅτι θὰ ἀποσύρει ἡ Οὐάσιγκτον τὴν στρατιωτικὴ βοήθεια στοὺς Κούρδους, μᾶλλον συνέβαλαν, ἂν καὶ ἡ Ἄγκυρα διαψεύδει συνομιλία τῶν δύο προέδρων. Οἱ σχεδιαζόμενες ἐπιχειρήσεις κατὰ τοῦ Μαντβίζ, ἑκατὸ χιλιόμετρα ἀνατολικὰ τοῦ Ἀφρίν, δὲν ἄρχισαν, παρὰ τὴν προαναγγελία τους, ἐνῶ φαίνεται ὅτι εἶναι ἰσχυρὴ ἡ κουρδικὴ ἀντίσταση∙ Συρία καὶ Ἰρὰν πιέζουν γιὰ ἀπόσυρση τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων, ἀλλὰ χωρὶς ἀποτέλεσμα, ἐνῶ ἡ Μόσχα δείχνει εὐχαριστημένη μὲ τὰ προβλήματα στὴν ἀτλαντικὴ συμμαχία∙ Γερμανία καὶ Γαλλία δείχνουν ἐνοχλημένες, ἀλλὰ ὄχι σὲ βαθμὸ διπλωματικῆς παρεμβάσεως. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν γνωρίζει, ὅτι ἔχει ἀνοίξει νέο μέτωπο στὰ ἀνατολικὰ σύνορά του, μὲ τοὺς Κούρδους τῆς χώρας του σὲ διαρκῆ ἐμφύλιο πόλεμο∙ δὲν κλείνει μὲ στρατιωτικὲς ἐπεμβάσεις τὸ μακροχρόνιο ἐσωτερικὸ πρόβλημα τῆς χώρας.