Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπανῆλθαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι ἔμειναν εὐχαριστημένοι ἀπ’ τὴν στάση τῶν Εὐρωπαίων στὸ Νταβός∙ τὸ εὐρὼ ἀνέβηκε στὰ ὑψηλότερα τῆς τριετίας, 1,2411, καὶ μὲ μικρὴ βελτίωση, στὰ 135,2750, στὸ γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς παρέμεινε σταθερός, 1350,50, καὶ αὐξήθηκε τὸ πετρέλαιο, 71,02. Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἐπέμεινε στὴν πολιτική του, «Ἡ Ἀμερικὴ πρῶτα», στὶς συνομιλίες του στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ, ὑποστηρίζοντας ὅτι, μὲ τὶς ἐπενδύσεις ὅλων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες θὰ ὁδηγηθεῖ ἡ ἀνθρωπότης σὲ ὑψηλοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως, ἐνῶ ὁ ὑπουργός του Οἰκονομικῶν δὲν ἀπέκλεισε τὸ ἐνδεχόμενο ἐπιβολῆς δασμῶν καὶ σὲ ἄλλα προϊόντα∙ ὁ κόσμος εἰσέρχεται σὲ περίοδο οἰκονομικοῦ πολέμου, μὲ ὑψηλὸ προστατευτισμὸ στὴν Ἀμερική. Ἡ σύσφιγξη ὅμως τῶν σχέσεων τῶν ἄλλων χωρῶν, ἀποτελεῖ τὴν ἐγγύηση γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἐμπορίου∙ ὁ Κὶμ Γιονγκοὺν προκάλεσε τὴν ἔκπληξη, ζητώντας τὴν ἐπανένωση τῆς Βορείου καὶ Νοτίου Κορέας.