ΣΥΡΙΖΑ, διαφοροποιήσεις

Οἱ διαφοροποιήσεις βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ πρόφαση τοὺς χειρισμοὺς στὸ Σκοπιανό, ὅπως τοῦ Κοινοβουλευτικοῦ Ἐκπροσώπου, ὅτι κακῶς δὲν ἔχουν ἐνημερωθεῖ οἱ πολιτικοὶ ἀρχηγοί, διαχέονται∙ ἡ δουλικότατη διαπλοκὴ καταχωνιάζει τὶς σχετικὲς εἰδήσεις, ἀλλὰ ἡ ἀνησυχία ἐντείνεται στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα -τὴν μόνη συμπαγῆ ἀκόμη πτυχὴ τοῦ κόμματος- καὶ προσλαμβάνει ἀπρόβλεπτες διαστάσεις. Οἱ βουλευτὲς βλέπουν ὅτι οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις ἐπιταχύνονται, ὅ,τι καὶ νὰ κάνει ὁ πρόεδρός τους, ἐνῶ τὸ συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης τοὺς δίδαξε πολλὰ κι ὄχι μόνο τοὺς Μακεδόνες συναδέλφους τους∙ πολλοὶ ψηφοφόροι καὶ στελέχη τους συμμετεῖχαν καὶ περισσότεροι εἶναι εὐμενῶς διακείμενοι μὲ τὸ αἴτημά του∙ τὰ κομματικὰ στελέχη τοῦ Συνασπισμοῦ ἀπεῖχαν γενικά, ἀλλὰ προειδοποιοῦν ὅτι, τὰ συλλαλητήρια γίνονται θρυαλλίδα γιὰ γενικώτερη ἐξέγερση τοῦ λαοῦ. Ἑπομένως προσαρμόζονται δεόντως οἱ ἐθνοπατέρες…