Κλίμα, ἀπειλὴ καταστροφῆς

Μὲ ἀπειλὴ ἐξαφανίσεως τῆς ἀνθρωπότητος συνοδεύεται ἡ ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος, μὲ τὶς συνεχεῖς καὶ μεγαλύτερες καθημερινὰ φυσικὲς καταστροφές, καὶ τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου∙ ἡ ἄρνηση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου νὰ ἐπανέλθει στὴν ἐφαρμογὴ τῆς Συνθήκης τῶν Παρισίων, τὸν φέρνει σὲ εὐθεῖα σύγκρουση μὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι ἡ δεύτερη, μετὰ τὴν Κίνα, στὴν ἐκπομπὴ ρύπων παγκοσμίως, ἀλλὰ ἡ πρώτη καὶ μὲ μεγάλη διαφορὰ σὲ κατὰ κεφαλὴν ρύπους, ἐνῶ ἱστορικὰ ἔχει συμβάλει περισσότερο τοὺς δύο τελευταίους αἰῶνες∙ τὸ Πεκῖνο ὅμως ἐφαρμόζει εὐρύτατο πρόγραμμα περιορισμοῦ τῶν ρύπων καὶ ἀκολουθοῦν οἱ Ἰνδίες. Ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν ἀπάντησε ἐπιγραμματικά, γιὰ τὸν τρόπο ἀποκαταστάσεως τοῦ περιβάλλοντος, «μὲ τὴν μείωση τοῦ ἄνθρακος»∙ φυσικὰ περιλαμβάνεται καὶ ἡ σταδικὴ ἀντικατάσταση τῶν αὐτοκινήτων μὲ ἠλεκτρικά.