Κύπρος, Ἀναστασιάδης πρῶτος, μὲ Μαλᾶ δεύτερο

Ὁ πρῶτος γύρος τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν τῆς Κύπρου ἀνέδειξαν νικητὴ τὸν σημερινὸ πρόεδρο Νίκο Ἀναστασιάδη, 35,5%, καὶ δεύτερο τὸν Σταῦρο Μαλᾶ, 30,3%, ὑποστηριζόμενο ἀπ’ τὸ ΑΚΕΛ∙ τὰ δύο κόμματα τῆς δεξιᾶς καὶ τῆς ἀριστερᾶς ἔδειξαν ὅτι συγκεντρώνουν τὴν πλειοψηφία τῶν Κυπρίων. Ἡ διαφορὰ γύρω στὶς πέντε μονάδες καθιστᾶ εὐαίσθητη τὴν ψῆφο τὴν δεύτερη Κυριακὴ γιὰ τὸν πρόεδρο, ὁ ὁποῖος παρέλαβε τὴν μεγαλόνησο σὲ βαθύτατη κρίση, δέχθηκε τὸ μνημόνιο, ἀλλὰ καὶ ἔβγαλε τὴν οἰκονομία ἀπ’ τὴν ὕφεση, καλπάζοντας πλέον μὲ ἕναν ἀπ’ τοὺς ὑψηλότερους ρυθμοὺς τῆς Εὐρωζώνης∙ φαίνεται ὅμως ὅτι οἱ στερήσεις τῆς μνημονιακῆς περιόδου, ἂν καὶ δὲν ἔχουν γίνει καθόλου περικοπὲς συντάξεων καὶ μισθῶν, μετράει στὴν σκέψη τῶν Κυπρίων. Ὁ δεύτερος γύρος δείχνει πόσο…