Μαξίμου, πλῆρες ἀδιέξοδο

Σὲ κατάσταση πνευματικῆς παραλυσίας βρίσκεται ὁ Ναπολεοντίσκος, μὲ τὴν ἀποδέσμευση τῶν ἀσκῶν τοῦ Αἰόλου, λόγῳ τοῦ Σκοπιανοῦ καὶ τῆς ἀποτυχίας του στὴν ἐνημέρωση τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν∙ τὶς σκέψεις του γιὰ πρόωρες ἐκλογὲς τὶς ἐπιβεβαιώνουν πολλὲς πηγές, ἐνῶ ὁ ἀτυχὴς γηραλέος ἀρχηγὸς τὶς ἀποκάλυψε, μὲ τὴν ἐλπίδα συσπειρώσεως κάποιων στὶς τάξεις του. Ἡ λύση, ἔστω καὶ τεμαχισμένη, γιὰ τὴν διαιώνιση τῆς σημερινῆς ὀνομασίας, ὅπως τὴν προωθοῦν οἱ Ἀμερικανοί, εἶναι ἀδύνατη πλέον, ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα, διότι τὸ συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς θὰ εἶναι χιονοστιβάδα γιὰ τὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ στὸ κρατίδιο∙ ἄλλωστε οἱ προκλήσεις στὰ ἐθνικὰ θέματα συνεχίζονται ἀπὸ παντοῦ. Δὲν ἔχει δίκαιο ἡ Ἄγκυρα στὰ Ὕμια, ἀλλὰ τὸ ὅτι ἡ κατεξευτελίζει τὸν ὑπουργό μας Ἀμύνης εἶναι μεῖζον γεγονός∙ ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι καθόλου σοβαρὸ πρόσωπο, ἀλλὰ τὴν εὐθύνη τὴν φέρει ὁ πρωθυπουργὸς ποὺ τὸν διόρισε. Μόνο ἐθνικὴ συμφορὰ ἐγκυμονεῖ.