Συμπτώματα αὐτοδιαλύσεως

Τὰ συμπτώματα αὐτοδιαλύσεως τοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ πολλαπλασιάζονται τὶς τελευταῖες μέρες, καθὼς πέραν τῶν ἀκροδεξιῶν, μὲ τὶς πολλαπλὲς διαφοροποιήσεις τους ἀπ’ τὴν ἐπίσημη γραμμή, ἄρχισαν καὶ Μακεδόνες βουλευτές του ὑψώνειν σημαία∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει ὅτι ἀδυνατεῖ ἐλέγξειν τὴν κατάσταση, ἐνῶ κλιμακώνονται οἱ κινητοποιήσεις, μὲ πρώτους τοὺς ἀγροτές, ἀλλὰ καὶ πολλὲς ἄλλες τάξεις. Ἡ ἐπίκληση τῶν ἐθνικῶν θεμάτων, ὡς διεξόδου, ἀποβαίνει εἰς βάρος του, διότι ἀντὶ νὰ ἀποπροσανατολίζει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπ’ τὰ ἐκρηκτικὰ προβλήματά του, μετατρέπεται σὲ θρυαλλίδα γιὰ ἔκρηξη ὅλων τῶν τάξεών του∙ πάντοτε συμβαίνει αὐτὸ στὴν ἱστορία, σὲ χῶρες ὅπου ἡ κυβέρνηση βρίσκεται σὲ ἀποδομή, χωρὶς καμμία δυνατότητα πλέον ἀναστροφῆς τῆς πορείας της. Ἄλλωστε καὶ ὁ κομματικός του μηχανισμὸς ἔχει πλήρως διαλυθεῖ καὶ δὲν ἐμφανίζεται οὔτε γιὰ δεῖγμα∙ ἡ νίκη τῆς Νέας Δημοκρατίας στὴν ΑΔΕΔΥ, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ τέταρτο, δείχνει ὅτι τὸν ἐγκατέλειψαν καὶ οἱ πραιτωριανοί του.