Τεθλιμμένος καὶ κατηφὴς

Ὁ Ναπολεοντίσκος ὑπέστη πανωλεθρία στὶς συναντήσεις του μὲ τοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγούς, καθὼς δὲν ἐξασφάλισε τὴν συναίνεση κανενός, καὶ φυσικὰ πολὺ περισσότερο τὴν στήριξη στὰ ἐθνικὰ θέματα∙ ἀπὸ στρατηγικῆς πλευρᾶς ἀπέτυχε πλήρως, διότι δὲν τοῦ παρεσχέθη οὐδεμία ἐξουσιοδότηση γιὰ τὶς κινήσεις του ἀπὸ τακτικῆς πλευρᾶς. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἦταν ἀπόλυτος, προσῆλθε διὰ λόγους ἐθιμοτυπικοὺς καὶ μόνο, διότι ἡ ἄρνησή του συνομιλίας μὲ τὸν πρωθυπουργὸ θὰ σήμαινε ρήξη εὐρύτερη ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς∙ τοῦ ἀφήρεσε τὴν δυνατότητα συνεχίσεως τῶν διαπραγματεύσεων, ὅπως ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ὅλοι οἱ ἀρχηγοί, ἐνῶ ἀντιμετωπίζει πρόβλημα καὶ μὲ τὸν συνεταιράκια∙ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀναπροσαρμόσει τὴν στάση του, ἂν μπορεῖ, διότι εἶναι δεδομένες οἱ ἀτλαντικές του ἐξαρτήσεις.