Γαλλία, προβολὴ Εὐρώπης

Ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν κέρδισε τὶς ἐντυπώσεις στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβός, μὲ τὶς θέσεις του, ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἐμπορίου, τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ κλίματος, τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ὡς ἀπαραίτητα στοιχεῖα γιὰ τὴν διασφάλιση ἴσων εὐκαιριῶν στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ καὶ τῆς δημοκρατίας∙ ἐμφανίσθηκε στὸ ἴδιο μῆκος κύματος μὲ τὸν Ναρέντρα Μόντι, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν του, καὶ ταυτίσθηκε ἀπολύτως μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τοὺς ἄλλους ἡγέτες τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ διαφοροποίηση τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ ἀπ’ τὶς Εὐρωπαίους συμπληρώθηκε μὲ τὴν πλήρη ἀπομόνωσή του στὸ χιονισμένο θέρετρο, καθὼς ἐμφανίσθηκε τὴν τελευταία μέρα καὶ συναντήθηκε μόνο μὲ τὴν Τερέζα Μαίυ πρακτικά∙ οἱ διαφορετικοὶ δρόμοι τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ ἀποσαφηνίσθηκαν πλήρως, μὲ δύσκολη πλέον, κατὰ τοὺς ἔγκυρους παρατηρητές, τὴν προσέγγισή τους. Ἡ Εὐρωζώνη ἀπέκτησε τὴν δική της αὐτόνομη διεθνῆ παρουσία∙ ὅλοι τὴν ἀναγνωρίζουν πλὴν Ναπολεοντίσκου, λόγῳ ἀτλαντοδουλείας…