Ἐπιβίωση Τρὰμπ στὶς ΗΠΑ

Ἡ πολιτικὴ ἐπιβίωση τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ θεωρεῖται πολὺ προβληματικὴ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, λόγῳ τῶν σκανδάλων, τῆς πολιτικῆς προστατευτισμοῦ καὶ τῆς διεθνοῦς ἀπομονώσεως τῆς χώρας∙ ὁ πρόεδρος κλείνει τὸν πρῶτο χρόνο τῆς ἐξουσίας του, μὲ τὴν μεγαλύτερη πτώση στὴν δημοτικότητά του στὴν ἱστορία, ἀλλὰ καὶ ἔντονες ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικό. Ἡ πολιτικὴ προστατευτισμοῦ εἶναι ἀδύνατη στὶς σημερινὲς συνθῆκες σὲ οἱαδήποτε χώρα καὶ πολὺ περισσότερο στὴν μεγάλη δύναμη καὶ χωροφύλακα τοῦ κόσμου ἐπὶ ἑπτὰ δεκαετίες∙ οἱ παρατηρητὲς ἐπισημαίνουν, ὅτι δὲν ἀντέχει ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία στὴν ἀπομόνωση καὶ σὲ ἐμπορικὸ πόλεμο μὲ τοὺς ἀνταγωνιστές της, διότι ἡ παγκοσμιοποίηση εἶναι πλήρως συνδεδεμένη μὲ τὴν ψηφιακὴ ἐπανάσταση καὶ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ ὅλων στοὺς νέους τρόπους ζωῆς καὶ παραγωγῆς∙ ὁ πρόεδρος, λένε, σκέπτεται μὲ ὅρους τῆς πρώτης βιομηχανικῆς ἐποχῆς καὶ ἀγνοεῖ ἢ ἀρνεῖται νὰ καταλάβει ὅτι ἡ χώρα του ἔχει μεγάλη ἀνάγκη ριζικῶν μεταρρυθμίσεων.