Τουρκία, ἐπίδειξη δυνάμεως

Σὲ προκλητικὴ ἐπίδειξη δυνάμεως προβαίνει ὁ σουλτάνος καὶ ἀπειλεῖ τοὺς πάντες, ἀλλὰ μᾶλλον γιὰ νὰ διασφαλίσει τὴν συνοχή τοῦ λαοῦ του∙ στὸ Συριακὸ Κουρδιστὰν προειδοποιεῖ τοὺς Ἀμερικανούς, ὅτι θὰ πλήξει καὶ τὶς θέσεις τους, ἂν δὲν ἀποχωρήσουν ἐγκαίρως. Ἀλλὰ στὴν μικρὴ πόλη Ἀφρίν, στὰ λίγα χιλιόμετρα ἀπ’ τὰ σύνορά του, ὁ στρατός του δὲν σημειώνει τὴν προαναγγελθεῖσα πρόοδο, ἐπειδὴ συναντᾶ ἰσχυρὴ ἀντίσταση ἀπ’ τοὺς Κούρδους μαχητές, ἐνῶ ἔχει ἐπιβληθεῖ πλήρης λογοκρισία στὶς ἐπιχειρήσεις στὶς κουρδικὲς ἐπαρχίες τῆς χώρας του∙ ἡ Μόσχα ἐμφανίζεται ἀνεκτική, ἀναμένοντας τὰ κέρδη ἀπ’ τὴν ἀναμέτρηση ἐντὸς τοῦ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι βρίσκονται σὲ κατάσταση ἐγρηγόρσεως. Φοβοῦνται τὴν ἐπέκταση τῆς συγκρούσεως μὲ τὴν Συρία καὶ τὸ Ἰράν, ἀλλὰ καὶ ἐξετάζουν προσεκτικὰ τὶς ἀπειλὲς τῆς Ἄγκυρας στὸ Αἰγαῖο∙ ὁ Ναπολεοντίσκος μᾶλλον τὶς ἀνέχεται, ἀλλὰ ὄχι ἡ Εὐρωζώνη, διότι τὶς θεωρεῖ εὐθεῖες ἀπειλὲς στὰ σύνορά της.