Σκοπιανό, σκεπτικισμὸς ἀμερικανικῆς πλευρᾶς

Τὸν σκεπτικισμό της ἀφήνει νὰ διαφανεῖ ἡ ἀμερικανικὴ πλευρά, ὡς πρὸς τὶς δυνατότητες ἐπιλύσεως τοῦ Σκοπιανοῦ ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ τῆς πολιτικῆς ἐπιβιώσεώς της∙ ἀπόδειξη εἶναι τὸ αἴτημα τοῦ Μάθιου Νίμιτς γιὰ συνάντηση μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, ἀλλὰ αὐτὸς στέλνει τὸ Γιῶργο Κουμουτσᾶκο τὸ πρωὶ στὴν Μεγάλη Βρεταννία, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπιμείνει στὴν ἄρνηση τοῦ κατακερματισμοῦ τοῦ ἐθνικοῦ θέματος. Ἔτσι δὲν προβλέπεται λύση γιὰ τὸ Θέρος καὶ τὴν διάσκεψη τοῦ ΝΑΤΟ, ἐνῶ ἐξετάζεται ἀπ’ τὴν πρεσβεία συστηματικὰ τὸ κύμα τῶν κινητοποιήσεων, πέραν τῶν ἐπιπτώσεων τοῦ συλλαλητηρίου∙ ἤδη ἔχουν στηθεῖ μπλόκα τῶν ἀγροτῶν σὲ ἕνδεκα δρόμους, τὰ ὁποῖα ἐνισχύονται καθημερινά, μὲ ἄμεσο τὸν κίνδυνο κατατεμαχίσεως τῆς χώρας. Ἡ παντελὴς ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στὸν Ναπολεοντίσκο εἶναι ἡ αἰτία.