Σκοπιανό, ἀνάκρουση πρύμνας

Σὲ ἀνάκρουση πρύμνας στὸ Σκοπιανὸ προσανατολίζεται ὁ Ναπολεοντίσκος, καθὼς ναυάγησε ἡ προσπάθειά του ἀναζητήσεως συμμάχων στὴν ἀντιπολίτευση καὶ παρέμεινε μὲ τὸν συνεταιράκια∙ αὐτὸς μάλιστα ὑποσχέθηκε δακρύβρεκτος συνεργασία μέχρι τέλους καὶ στήριξη στὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, ἀλλὰ καὶ χωρὶς τὸ ὄνομα Μακεδονία. Τὸ πῶς θὰ γίνουν ὅλα αὐτά; εἶναι ἄλλο θέμα∙ εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ Μάθιου Νίμιτς ἔρχεται πολὺ σκεπτικός, διότι γνωρίζει ὅτι ὑπαναχωρεῖ ὁ πρωθυπουργός, ἀλλὰ μόνο ἐπίκληση τῶν συνεπειῶν ἐκ τῶν δεσμεύσεών του μπορεῖ νὰ ἀντιτείνει. Οἱ Ἀμερικανοὶ δείχνουν ὅτι ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει τὶς δυνάμεις γιὰ προώθηση τῆς λύσεως καὶ προστρέχουν στὴν ἑπόμενη καὶ μὲ αὐτοδύναμη πλειοψηφία, ὅπως ἐκμυστηρεύονται τώρα∙ ἀλλὰ καὶ γνωρίζουν ὅτι δὲν δύναται ἄλλο ἀποτρέψαι τὰς πολιτικὰς ἐξελίξεις, ὁπότε δὲν θέλουν νὰ βρεθοῦν στὴν γωνία καὶ χωρὶς προσβάσεις στὴν νέα ἐξουσία. Ὁμολογοῦν ὅτι ἡ ἀναδιάταξη τῶν πολιτικῶν δυνάμεων, ἐκφεύγει τῶν προβλέψεών των.