Μειοδοσία ἀπέναντι ὅλων

Τὴν μειοδοσία ἀπέναντι σὲ ὅλα τὰ ἐθνικὰ θέματα ἔχει ἀναλάβει ἐργολαβικῶς ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀκολουθῶν τὸν δρόμο τοῦ πατέρα του καὶ τοῦ ψυχοπαπποῦ του∙ στὰ Ὕμια ἔγινε ἀποδεκτὴ ἡ μόνιμη παρουσία τουρκικῶν πολεμικῶν μεταξὺ τῶν δύο νήσων -τὰ ὁποῖα ἦταν στὴν θέση αὐτή, κατὰ τὴν γελοία καὶ ἄκρως προδοτικὴ τελετὴ τῆς τιμῆς τῶν νεκρῶν ἀπ’ τὸν συνεταιράκια-, ἐνῶ στὴν Κρήτη, ἐκπρόσωπος τῆς ἀλβανικῆς πρεσβείας, φωτογραφίζεται μὲ μαθητὴ μπροστά του μὲ τὸ μπλουζάκι μὲ τὴν μεγάλη Ἀλβανία, ἀλλὰ καὶ στὸ Σκοπιανὸ μεθοδεύει τὸν κατακερματισμὸ τοῦ θέματος, μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ μεσολαβητοῦ τοῦ ΟΗΕ. Ἡ δουλικότατη διαπλοκὴ ὑπηρετεῖ τὴν πολιτική του, ἀλλὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔδειξε ὅτι ἔχει δυνάμεις ἀντιστάσεως…