Σκόπια, ἀποστάσεις Εὐρώπης

Οἱ ἀποστάσεις τῶν Εὐρωπαίων ἀπ’ τὴν σπουδὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου, γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Σκοπιανοῦ μὲ τὸν κατακερματισμό του, δὲν συνεκτιμῶνται στὴν κυβέρνηση∙ ἄλλωστε δὲν κατέγραψαν καθόλου, ἢ τουλάχιστον ἔτσι ἔδειξαν, τὴν πλήρη ἀπομόνωση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Νταβός ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, ἐνῶ καὶ οἱ ἐπίσημες ἀνακοινώσεις τους εἶναι πολὺ προσεκτικές. Γνωρίζουν ὅλοι ὅτι, ὑπηρετεῖ πιστὰ μόνο τὶς ἀμερικανικὲς ἐντολὲς καὶ δὲν ἐνδιαφέρεται καθόλου γιὰ τὴν ἑνιαία ἐξωτερικὴ καὶ ἀμυντικὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρωζώνης∙ μερικοὶ σχολιαστὲς ὑποστηρίζουν, ὅτι γίνεται αὐτὸ ἐσκεμμένως, γιὰ τὴν ἀκύρωσή της, ἀφοῦ πλήττονται τὰ εὐρωπαϊκὰ σύνορα, τουλάχιστον μὲ ὅσα γίνονται στὰ Ὕμια. Ἡ αὐτόνομος διεθνὴς παρουσία τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως τὴν πρόβαλαν στὸ ἑλβετικὸ θέρετρο οἱ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν καὶ Ἀγκέλα Μέρκελ τραυματίζεται ἀνεπανόρθωτα, διότι τὰ ἑλληνικὰ σύνορα εἶναι καὶ εὐρωπαϊκά. Τὴν διάσταση αὐτὴ τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων τὴν ἔχει διαισθανθεῖ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ εὐθέως ἀντιδρᾶ.