Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, καθὼς φαίνεται δὲν ἐπηρεάζονται αὐτὲς ἀπ’ τὸν ἀμερικανικὸ ἀπομονωτισμό∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2382 δολλάρια καὶ 134,7850 γιὲν, ὅπως καὶ χρυσός, 1348,40, καὶ πετρέλαιο, 69,89. Οἱ ἀπειλὲς τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, γιὰ ἐμπορικὸ πόλεμο μὲ τὴν Εὐρώπη, δὲν προκαλεῖ ἀντιδράσεις στοὺς ἐπενδυτές, μᾶλλον διότι γνωρίζουν ὅτι τὰ μεγάλα οἰκονομικὰ συμφέροντα τῆς Ἀμερικῆς εἶναι ἀντίθετα∙ ἄλλωστε καὶ στὴν ἐπιβολὴ δασμῶν στὰ κινεζικὰ φωτοβολταϊκὰ καὶ στὰ κορεατικὰ πλυντήρια, ὅλοι ἐλπίζουν ὅτι αὐτὴ θὰ καταπέσει στὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ἐμπορίου. Περισσότερο ἀνησυχοῦν οἱ ἐπενδυτὲς γιὰ τὴν διαφαινόμενη καταγγελία τῆς ΝΑΦΤΑ καὶ τὶς ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὶς ἐξαγωγὲς ἀμερικανικῶν προϊόντων καὶ περισσότερο ἀγροτικῶν∙ οἱ Ἰνδίες καθίστανται ἡ πρώτη χώρα σὲ ρυθμοὺς ἀναπτύξεως, 7,5%, ἀφήνοντας δεύτερη τὴν Κίνα, 6,9%. Ἡ ἀνάπτυξη ἐξαπλώνεται σὲ ὅλες τὶς ἀσιατικὲς χῶρες στὶς ὁποῖες ἐμπεδώνεται εὐρύτατα ἡ αἴσθηση, ὅτι ἀποτελοῦν πλέον τὸ μεγάλο διεθνὲς οἰκονομικὸ κέντρο.