Μακεδονία, μαζὶ μὲ ἐξαφάνιση μεσαίας τάξεως

Στὸ συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς συγκλίνουν οἱ ἀντιδράσεις ὅλων τῶν τάξεων κατὰ τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης καὶ ἀναδεικνύουν, ὅτι ὁ λαὸς βρίσκεται σὲ κατάσταση ἐξεγέρσεως, ὄχι ὑποτελείας, ὅπως τὸν παρουσίαζε ἡ δουλικότατη διαπλοκή∙ οἱ ἀγρότες ἔχουν στήσει μπλόκα σὲ δεκάδες σημεῖα στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ αὔριο κατέρχονται μὲ τοὺς ἑλκυστῆρες τους στὴν Θεσσαλονίκη∙ μικρομεσαῖοι, ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες ἑτοιμάζονται γιὰ κάθοδο στὴν Ἀθήνα μὲ κάθε μέσον, διότι γνωρίζουν ἄριστα, ὅτι ὁ στόχος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀποβλέπει στὴν ἐξαφάνισή τους καὶ μαζί τους καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Οἱ περισσότεροι, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, ἄλλοι, ἔχουν διαβάσει ἱστορία καὶ γνωρίζουν ἄριστα ὅτι ὁ Ἑλληνισμὸς ὑποδουλώθηκε, ὅταν ἐξοντώθηκαν οἱ ἐλεύθεροι ἀγρότες, βιοτέχνες καὶ ἔμποροι. Τὸ βλέπουν, αὐτὸ ἐπιδιώκει καὶ σήμερα ὁ Ναπολεοντίκος, ὑποτακτικὸς ἔξωθεν ἐντολῶν.