Συμμετοχὴ συλλαλητηρίου

Ἡ συμμετοχὴ στὸ συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς προβλέπεται ὅτι θὰ ὑπερβεῖ κάθε ἐκτίμηση, καθὼς στὶς περισσότερες πόλεις δὲν ὑπάρχουν ἄλλα λεωφορεῖα γιὰ μεταφορὰ καὶ στὰ περίχωρα τῆς Ἀττικῆς ὀργανώνεται μαζικὴ κάθοδος∙ τὰ αἰτήματα εἶναι δύο καὶ ἀρρήκτως ἀλληλένδετα, «ἡ Μακεδονία εἶναι ἑλληνικὴ» καὶ, «νὰ φύγει ἡ κυβέρνηση τῆς μειοδοσίας καὶ τῆς καταστροφῆς». Ὁ Ναπολεοντίσκος μᾶλλον δείχνει ὅτι ἔλαβε τὸ μήνυμα κι ἀπ’ τὴν μετάβαση στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου ὅμως, ὡς συνήθως, μόνο ἀστυνομικοὶ μὲ πολιτικὰ τὸν ὑποδέχθηκαν καὶ ὁ σλαβόδουλος δήμαρχος∙ οἱ εἰσηγήσεις, γιὰ κινήσεις διεξόδου μέχρι καὶ ἐκλογές, πολλαπλασιάζονται στὸ Μέγαρο Μαξίμου, πλαισιωμένες μὲ στοιχεῖα ἀπ’ τὶς τελευταῖες μυστικὲς σφυγμομετρήσεις, ποὺ προειδοποιοῦν, ὅτι, τὴν Δευτέρα δὲν θὰ ἔχει περιθώρια ἐλιγμῶν. Ἀκόμη καὶ οἱ θιασῶτες τῆς σκληρῆς γραμμῆς ἔχουν σιωπήσει πλέον, διότι οἱ ἄλλοι τοὺς κατηγοροῦν, ὅτι αὐτοὶ εὐθύνονται ποὺ δὲν στήθηκαν ἐγκαίρως κάλπες, ὥστε διασφαλίσαι τὴν πολιτική του ἐπιβίωση…