Σκοπιανό, κρυψίνους Νίμιτς

Τὴν λοξοδρόμησή του ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ τακτικὴ πρόβαλε ὁ Μάθιου Νίμιτς στὶς συναντήσεις του∙ ἔμεινε μόνο δεκαπέντε λεπτὰ μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν καὶ ὡς κρυψίνους ἁπλῶς ἐκστόμισε κάποιες εὐχές, ἐνῶ μίλησε διεξοδικὰ μὲ τὸν Γιῶργο Κουμουτσᾶκο ὅλες τὶς πτυχὲς τοῦ προβλήματος. Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔδειξαν ἐμφανέστατα δύο πράγματα: πρῶτον, δὲν ἔχουν καμμία ἐμπιστοσύνη στὴν κυβέρνηση καὶ στοὺς χειρισμούς της, ἀλλὰ καὶ ἄφησαν νὰ ἐννοηθεῖ, ὅτι τοὺς ἐξαπάτησε μὲ τὶς φροῦδες ἐλπίδες της∙ δεύτερον, ἐμπιστεύονται πλέον μόνο τὴν Νέα Δημοκρατία καὶ συζητοῦν μαζί της λεπτομερῶς τὸ πρόβλημα, στὶς τρεῖς πτυχές του, ἐξάλλειψη τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ, ὄνομα ἀποδεκτὸ ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα ἔναντι ὅλων, καὶ ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματος. Οἱ Σκοπιανοὶ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα ἐκπληρῶσαι τοὺς ὅρους αὐτούς, ὁπότε παραμένει τὸ πρόβλημα γιὰ ἄλλη εὐνοϊκὴ συγκυρία. Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δήλωσε ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ μετάσχει στὸ συλλαλητήριο, «ἀνάγκα καὶ θεοὶ πείθονται!»