Βεβαιότης προώρων ἐκλογῶν

Ἡ δήλωση τοῦ γηραλέου ἀρχηγοῦ, ὅτι, ἡ ἀδυναμία ἐπιλύσεως τοῦ Σκοπιανοῦ, ὁδηγεῖ τὴν χώρα σὲ ἐκλογὲς ἀποτυπώνει τὴν πραγματικότητα∙ εἶναι ὅτι τοῦ τὸ ἐκμυστηρεύθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος διὰ δύο λόγους: πρῶτον, διότι εἶναι ἡ κοινὴ πρόταση ὅλων τῶν σοβαρῶν δημοσκόπων συμβούλων του, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐλαχίστων γύρω του μὲ πολιτικὴ σκέψη, οἱ ὁποῖοι βλέπουν τὸ ἀδιέξοδο τῆς καταστάσεως καὶ τὴν ὁλοκλήρωσή του μετὰ τὸ συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς∙ δεύτερον, διότι τοῦ τὴν ὑφάρπασε ὁ Βασίλης Λεβέντης, ὅταν τοῦ εἶπε, ὅτι, ἂν προετοιμασθεῖ καλύτερα γιὰ τὶς κάλπες, θὰ κόψει ψήφους ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία. Ἔτσι, ἔπεσε στὴν παγίδα ὁ ὀλιγόνους, ὅτι κόβει ἀπ’ τὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίοτευση τοῦ λύει τὴν γλῶσσα…