Ἀνάδειξη ἡγετικοῦ ρόλου

Ἡ ἀνάδειξη τοῦ διεθνοῦς ἡγετικοῦ ρόλου τῆς Εὐρωζώνης διευκολύνεται περισσότερο ἀπ’ τὶς κινήσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου∙ ἡ ἐμμονή του στὸν προστατευτισμὸ τὸν φέρει ἀντιμέτωπο μὲ ὁλόκληρο τὸν ὑπόλοιπο κόσμο, ἐνῶ στὸ Νταβὸς ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θὰ λάβει μέτρα καὶ κατὰ τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐξαγωγῶν, ὅπως ἔχει κάνει κατὰ τῶν κινεζικῶν καὶ τῶν κορεατικῶν. Ἡ ἀπάντηση τῆς Εὐρώπης ἦταν ἄμεση: «ἐὰν θέλει ἐμπορικὸ πόλεμο ἡ Ἀμερική, θὰ τὸν ἔχει», τόνισε ὁ Μαργαρίτης Σχοινᾶς∙ ἡ εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία εἶναι πιὸ δυναμικὴ καὶ πιὸ εὐέλικτη ἀπ’ τὴν ἀμερικανική, ὅπως καταγράφεται στὶς ἐμπορικές της σχέσεις μὲ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο καὶ κυρίως μὲ τὴν Κίνα. Ταυτοχρόνως συμπίπτουν οἱ θέσεις της μὲ ἐκεῖνες τῶν Ἀναδυομένων, ὁπότε δημιουργεῖται αὐτομάτως ἑνιαῖο μέτωπο στὴν παγκόσμια οἰκονομία∙ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι δεδομένο, ὅτι δὲν ἀντέχουν τὸν ἐμπορικὸ πόλεμο, ὅταν μάλιστα αὐτὸς ἐπεκτείνεται ταχύτατα καὶ στὶς γειτονικές της χῶρες.