Τράμπ, διάγγελμα ἐπετείου

Στὸ χθεσινὸ διάγγελμα τῆς πρώτης ἐπετείου του στὴν ἐξουσία, ἀναμενόταν νὰ διασαφήσει ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ τὴν πολιτική του στὰ ἐκκρεμῆ θέματα∙ τὰ προστατευτικὰ μέτρα στὸ διεθνὲς ἐμπόριο προηγοῦνται, διότι καθορίζουν τὶς σχέσεις μὲ τοὺς ἑταίρους τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Εὐρώπη, Κίνα, Ἰνδίες, Ρωσία, ἂν καὶ τὰ πολιτικὰ καὶ ἐσωτερικὰ συγχρωτίζονται. Ὁ πρόεδρος ὑποχρέωσε σὲ παραίτηση τὸν ἀντιπρόεδρο τοῦ FBI, διὰ σχετικοὺς μὲ τὴν κατάθεσή του στὸν Εἰδικὸ Ἀνακριτή, γιὰ τὴν ἀνάμιξη Ρώσων στὶς προεδρικὲς ἐκλογές, λόγους, ἀλλὰ καθυστερεῖ τὴν ἐπιβολὴ νέων κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, παρὰ τὸν σχετικὸ νόμο∙ τὸ FBI ὅμως ἔδωσε στὴν δημοσιότητα ἔκθεσή του, στὴν ὁποία κατηγορεῖ Μόσχα καὶ Πεκῖνο, ὅτι προσπαθοῦν νὰ ὑπονομεύσουν τὶς δημοκρατικὲς ἀξίες τῆς Δύσεως. Ὁ ἀπομονωτισμὸς ἔχει βαθύτερες ρίζες, ἀλλὰ καὶ στὴν Μαύρη θάλασσα ρωσικὸ καταδιωκτικὸ ὑποχρέωσε ἀμερικανικὸ κατασκοπευτικὸ νὰ ἀποσυρθεῖ ἀπ’ τὰ σύνορα τῆς Κριμαίας. Οἱ Ἀμερικανοὶ διαμαρτυρήθηκαν ἔντονα.