Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐν ἀναμονῇ τοῦ διαγγέλματος τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου καὶ τῶν ἐπιπτώσεων του στὸ διεθνὲς ἐμπόριο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2411 δολλάρια καὶ 135,0250 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 69,02, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1348,60. Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι φοβοῦνται γιὰ ἐμπορικὸ πόλεμο μεταξὺ Ἀμερικῆς καὶ Εὐρώπης, ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι χειρότερος ἀπ’ τὸν σινοαμερικανικό, μὲ προεκτάσεις σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο∙ ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἡ ἐπιβολὴ κυρώσεων κατὰ τοῦ Ρώσου πρωθυπουργοῦ, ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν καὶ ἄλλων, ἔχει προκαλέσει τὴν ἔντονη ἀντίδραση τῶν διεθνῶν κύκλων, πέραν ἐκείνης τῆς Μόσχας, ἔστω κι ἂν δὲν ἔχουν ὑπογραφεῖ ἀπ’ τὸν Ντόναλντ Τράμπ. Ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Κίνας ζήτησε ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ὅπως μειώσει τὸ ὅριο τῶν καταθέσεών της σὲ αὐτήν, 30 δις εὐρώ, γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τραπεζικῶν ἐργασιῶν στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ Φραγκφούρτη ἐξετάζει τὸ αἴτημα, μὲ μεγάλη προσοχή.