Κατακλυσμὸς στὸ Παρίσι

Τὰ ὕδατα στὸν Σηκουάνα ὑποχωροῦν κι ἔτσι ἀποφεύγεται μᾶλλον ὁ κατακλυσμὸς στὸ Παρίσι, διότι ἔχει ἀλλάξει ὁ καιρὸς καὶ δὲν προβλέπονται βροχοπτώσεις στὸ ἄμεσο μέλλον∙ τὰ νερὰ στὴν γαλλικὴ πρωτεύουσα εἶχαν φθάσει τὰ 5,80 μέτρα στὸν Σηκουάνα, ἔναντι ἕξι πρὸ διετίας, ἀλλὰ στὴν περιφέρειά της χιλιάδες κατοικίες εἶχαν κατακλυσθεῖ. Οἱ μεγάλες πλημμύρες ἀποδίδονται καὶ στὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος, ὁπότε προκαλοῦνται ἰσχυρὲς πιέσεις γιὰ τὴν ἀποκατάστασή του∙ φαίνεται ὅτι ἀποδίδουν μᾶλλον, μαζὶ μὲ τὴν πληθώρα τῶν φυσικῶν καταστροφῶν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, διότι ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος δήλωσε, τὴν περασμένη ἑβδομάδα στὸ Νταβός, ὅτι ἴσως ἐπιστρέψει στὴν Συνθήκη τῶν Παρισίων. Δὲν εἶναι μόνο οἱ διεθνεῖς πιέσεις ποὺ τὸν ὑποχρεώνουν, ἀλλὰ καὶ οἱ τεράστιες οἰκονομικὲς ζημίες στὴν χώρα του ποὺ ἐκτινάσσονται.