Ἀμφιταλαντευόμενο Μαξίμου

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐμφανίζεται ἀμφιταλαντευόμενος γιὰ τὴν στάση του ἀπέναντι στὸ συλλαλητήριο∙ οἱ αὐλοκόλακες τοῦ λένε, ὅτι δὲν εἶναι κάτι σοβαρό, διότι, «δὲν πέφτουν οἱ κυβερνήσεις ἀπ’ τὰ συλλαλητήρια», καὶ τείνει μᾶλλον πρὸς αὐτοὺς. Ἀλλά, οἱ ἐλάχιστοι σοβαροὶ δημοσκόποι γύρω του τὸν προειδοποιοῦν, ὅτι οἱ πληροφορίες ἐπιβεβαιώνονται ὅτι θὰ ἔχει πανεθνικὸ χαρακτῆρα, μὲ ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν πολιτικὴ ζωή∙ «δὲν δύναται νὰ ἀγνοήσει κανεὶς τὴν διαμαρτυρία πανδήμου συλλαλητηρίου», καὶ προσθέτουν, «φωνὴ λαοῦ, ὀργὴ θεοῦ». Ἔγκυρες πληροφορίες ἀναφέρουν, ὅτι εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ δείχνει, ὅτι τοὺς ἀκούει σοβαρά, ἀφοῦ τοὺς ζήτησε νὰ τοῦ ὑποβάλουν προτάσεις, γιὰ τὴν ἐνέργειές του τὴν Κυριακὴ τὸ βράδυ∙ ὅλοι τους ἀπάντησαν, ὅτι θὰ ὑποβάλουν, ἀλλὰ θὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ πλέον, χωρὶς νὰ εἶναι βέβαιοι, ὅτι τὸ κατάλαβε, διότι μεσολάβησαν οἱ αὐλοκόλακες, μὲ τὰ δικά τους. «Ζοῦμε σὲ ἐποχὴ φριχτῆς καμαρίλας», ἐξομολογήθηκε ὁ μεγαλύτερος στὴν ἡλικία.