Μίκης, ἐκπροσώπηση ὅλων

Τὴν ἐκπροσώπηση ὅλων τῶν πτυχῶν τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἔχει ὁ Μίκης Θεοδωράκης, κατὰ τὴν ὁμιλία του στὸ συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς στὸ Σύνταγμα∙ ὁ μεγάλος μουσικοσυνθέτης καὶ ταγὸς τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας γιὰ πολλὲς γενιὲς ἦταν παρὼν σὲ ὅλους τοὺς ἀγῶνες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἐνῶ ἐγκαίρως ἐπισήμανε καὶ τὴν ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως, χαρακτηρίζοντάς την ὡς «ὀλιγαρχία τῶν 153» καὶ ζητώντας τὴν ἄμεση προσφυγὴ στὶς κάλπες. Εἶναι ἡ μόνη πολιτικὴ καὶ πνευματικὴ προσωπικότητα τῆς χώρας μὲ εὐρύτατη ἀπήχηση καὶ ἡ ὁποία προσδίδει στὸν ἐθνικὸ καὶ πολιτικὸ ἀγῶνα τὶς πολύπλευρες διαστάσεις του∙ ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς Ἑλλάδος, τὴν Κυριακὴ γιὰ τὴν Ἀθήνα, προβλέπεται πάνδημη πλέον.